Cookies & privacy

Deze website maakt gebruik van (functionele) cookies om de surfervaring van onze bezoekers te verbeteren. Er worden eveneens cookies gebruikt voor statistische doeleinden. We analyseren enkel geaggregeerde statistische, bijgevolg anonieme, gebruikersinformatie omtrent onze website. Movetex verzamelt geen persoonlijke of unieke gegevens van bezoekers.

Ok
Menu

Wat zijn de karakteristieken van een planningsprobleem?

05-07-2019 3 min leestijd
Wat zijn de karakteristieken van een planningsprobleem?

We worden dagelijks geconfronteerd met allerlei planningsproblemen. Een veelvoud aan vergaderingen en afspraken op het werk bijvoorbeeld, kan al een hoop stress veroorzaken. Toch is deze persoonlijke planning nog manueel te maken, zeker omdat er een aantal apps op de markt beschikbaar zijn om dit alles werkbaar en overzichtelijk te houden.

Veel bedrijven hebben planners in dienst om  bijvoorbeeld personeel, leveringen en logistiek te plannen. Deze planners worden geconfronteerd met problemen van een andere grootteorde. Hun problemen worden enerzijds gekenmerkt door een groot aantal beperkingen die vaak conflicterend zijn en anderzijds door een groot aantal mogelijke oplossingen. Een planningsprobleem kan op deze manier snel overweldigend worden. In deze post gaan we kort in op de verschillende aspecten die het leven van een planner zuur kunnen maken.

Een groot aantal (conflicterende) beperkingen

Elk bedrijf en elk planningsprobleem heeft een aantal harde en zachte beperkingen. Harde beperkingen zijn grenzen die absoluut niet overtreden mogen worden terwijl zachte beperkingen beter niet overtreden kunnen worden. Zo mag een medewerker bijvoorbeeld 8 uren werken per dag (zachte beperking) maar is het mogelijk om deze medewerker overuren te laten presteren. Deze overuren moeten echter beperkt blijven tot een bepaalde grens (harde beperking).

Bovendien brengt het overtreden van een zachte beperking ook een additionele kost met zich mee. Overuren zullen ofwel uitbetaald moeten worden ofwel omgezet moeten worden in extra vakantiedagen. Dit leidt er dus toe dat het bedrijf ofwel een extra kost heeft ofwel op een ander moment minder personeel ter beschikking zal hebben. Op deze manier is het maximaal benutten van het personeel in conflict met de winstgevendheid op korte of langere termijn.

Het aantal werkuren is echter niet de enige beperking. Denk maar aan de maximum bezetting van een voertuig of tijdsvenster waarbinnen een klant moet worden bezocht of beleverd. Naarmate het aantal beperkingen toeneemt, zal ook de complexiteit van het planningsprobleem toenemen. Het wordt steeds moeilijker om manueel en zonder hulp van een algoritme een planning op te stellen die alle geldende beperkingen maximaal benut zonder deze (te veel) te overtreden.

De problemen van planners worden dikwijls gekenmerkt door een groot aantal beperkingen die vaak conflicterend zijn én door een groot aantal mogelijke oplossingen.

Een groot aantal mogelijke oplossingen

Ondanks de aanwezigheid van een groot aantal beperkingen kan er nog altijd een groot aantal oplossingen te vinden zijn voor het planningsprobleem. De kosten en baten van deze oplossingen kunnen echter sterk variëren. Het is dan ook belangrijk om zo snel mogelijk oplossingen te kunnen identificeren die maximaal bijdragen aan de winstgevendheid van het bedrijf.

Naarmate er meer mogelijke oplossingen zijn, zal de manuele planner meer moeilijkheden ondervinden om in een beperkte tijd de best mogelijke oplossing te construeren. Bovendien is het een moeilijke opdracht om op een eenvoudige manier de kosten en baten van de mogelijke oplossing te bepalen. Hierdoor neemt de kans toe dat de planner een langere tijd nodig heeft om één oplossing op te stellen en is het waarschijnlijk dat de gevonden oplossing suboptimaal is voor de winstgevendheid van het bedrijf.

Conclusie

Bedrijven en planners die geconfronteerd worden met planningsproblemen waarbij een groot aantal beperkingen en een groot aantal mogelijke oplossingen aanwezig zijn, lopen een groot risico om tijdrovende suboptimale planningen op te stellen. In zo’n geval kan een planningstool met slimme algoritmes helpen om het probleem overzichtelijk te houden en snel oplossingen te identificeren die een maximale impact hebben op de winstgevendheid van het bedrijf.


Benieuwd naar de logistieke planningstool van Movetex? Ontdek hier Movetex planning software